ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.073


 
„Булкарт Травъл“ ООД, с основна икономическа дейност с код 79.12. по КИД-2008 (Туроператорска дейност), има сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-3194 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Проектното предложение има за цел да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19.
 
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие
Общата стойност на проекта е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
 
Период на изпълнение на проекта: 14.07.2020 г. – 14.10.2020 г.
 

 

Ваучер за подарък

Изненадайте Вашите роднини, близки и приятели по случай техния празник с почивка или екскурзия, от която да им останат незабравими спомени.

повече >>

Дестинации