Екскурзии ГЪРЦИЯ

ГЪРЦИЯ

Посолство на Република България в Гърция:
Адрес: 33Α,Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece
33Α,Στρατηγού Καλλάρη, 154 52 ΠαλαιόΨυχικό, Αθήνα, Ελλάδα
Телефон: +30 210 67 48 105,106, 107
Телефон – секретар на посланика: +30 210 67 13 230
Дежурни телефони в извънработно време: +30 210 67 48 105, 106, 107
Мобилен телефон за спешни случаи: +30 693 70 96 220
Факс: +30 210 67 48 130
Работновреме: 8.30 – 16.30 ч.
E-mail: Embassy.Athens@mfa.bgembassbg@otenet.gr
Web: mfa.bg/embassies/greece
 
Консулска служба:
Адрес: 33Α, Stratigou Kallari Str., 154 52 Paleo Psychiκo, Athens, Greece
33Α Στρατηγού Καλλάρη, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα
Телефон: +30 210 67 48 105,106, 107
Факс на консулска служба:+30 210 67 10276
Работно време: 8.30 – 16.30 ч.
Приемно време на консулската служба: 9.00 - 14.00 ч.

Генерално консулство на Република България в Солун, Гърция 
Адрес: ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1
Пощенски код: 54643 Солун
Телефон: +30 2310 829 210; +30 2310 869 510
Дежурен телефон в извънработно време: +30 2310 869 520
Факс: +30 2310 854 004
E-Mail: Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
Website:  www.mfa.bg/embassies/greecegk

 
Обща информация
Общогръцката морска федерация е обявила 24-часова стачка за идващия понеделник, 3 септември 2018 г., когато от 00:00 ч. до 24:00 ч. всички категории кораби ще останат в пристанищата и няма да обслужват линиите.
Министерство на външните работи отправя препоръка към българските граждани, които планират да пътуват или пребивават в Република Гърция, да съобразят своето евентуално придвижване по вода с обявената стачка.
 
 
Съвети към българските граждани, на които предстои да посетят Република Гърция като туристи
При пътуване до Гърция с цел туризъм, българските граждани следва да се запознават предварително със спецификите при посещение на Северна Гърция и останалата част от страната. Конкретна информация и препоръки се съдържат на сайтовете на посолство на Република България в Атина www.mfa.bg/embassies/greece и на Генералното консулство в Солун www.mfa.bg/embassies/greecegk.
 
Местна валута: Евро (EUR)
 
Съвети към пътуващите и пребиваващите в Гърция български граждани
Към административната и организационна структура на Туристическа полиция – Атина, функционира телефонен информационен център с телефонен номер „1571“. Телефонният център осигурява информация - основно на английски, френски, италиански и испански език, като съществува възможност обаждащият се да бъде прехвърлен към съответното посолство, туристическа агенция, екскурзовод или служители в преводаческия отдел на гръцкото Министерство на външните работи, за да бъде обслужен на роден език.
Информационният център предоставя съдействие в следните случаи:
- представяне на всички форми туризъм в Гърция (конферентен, селски, спортен, морски, терапевтичен/медицински, екотуризъм и др.), чрез осигуряване на всякакъв вид информация, свързана с пътуването и престоя на туристите (хотели, настаняване, транспорт, туристически обиколки, археологически забележителности, музеи, плажове, ски центрове, туристически агенции, коли под наем, отмора и др.);
- осигуряване на обща информация за таксита, тарифи, денонощни аптеки, болници, бензиностанции, малки и големи пътни възли, график на фериботи, градски транспорт, обмен на валута и др.;
- предоставяне на инструкции или решение по различни оплаквания и проблеми, срещани от чужди и местни туристи, обикновено свързани с некачествени услуги, неподходящо поведение на персонала на туристически организации, нарушения на договорената цена, отказ за резервиране на стая, изчезнали предмети и вещи от хотелска стая и др.;
- услуги и препоръки за събития към Националната гръцка туристическа организация (социален туризъм, фестивали и др.);
- популяризиране на задачите на гръцката полиция и други публични организации и структури (пристанищни и противопожарни агенции, здравни услуги, местни власти, Камара на хотелиерите, Асоциация на собствениците на ходели в Атина и област Атика, O.S.E., O.A.S. и др.);
- подаване на оплаквания или информация за наркотици, издирвани лица и други престъпления към компетентните служби за сигурност, които да поемат случаите;
- предоставяне на правна информация за законодателството в областта на туризма и по общи въпроси.
Предвид зачестилите санкции на български граждани, пътуващи или пребиваващи в Гърция, за незаконно притежание на оръжия, предимно ножове и помощни средства за самозащита /палки, спрейове и др./, нашите граждани следва да имат предвид различията в законодателствата на двете държави в областта на придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия в Гърция.
Гръцкото законодателство /Закон 2168/1993 г./, за разлика от българското, определя като оръжие всеки обект и всяко устройство, които са подходящи за атака и отбрана, които могат да причинят нараняване и/или увреждане на здравето или повреда на лица и/или вещи, вкл. да предизвикат пожар.
Забранен в Гърция е вносът и притежанието, освен след съответно разрешение от Министерството на обществения ред и защитата на гражданите /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ на:
 • късоцевни оръжия /пистолети/ огнестрелни и неогнестрелни, без значение от вида на снаряда, който може да е барут, химически вещества, лъчи, газове и др.;
 • ловни оръжия;
 • въздушни оръжия;
 • механизми и устройства за изстрелване на всякакви средства, химикали /спрейове/ или освобождаване на енергия;
 • ножове от всякакъв вид, с изключение на тези, чието използване е оправдано в домакинството и в офиса, за образователни цели, в изкуството, лова и риболова или друга подобна употреба. В дългогодишната практика на гръцките полицейски органи е прието, че ножове с дължина на острието над 7-10 см се смятат за оръжия по смисъла на Закон 2168/1993 г. и за носенето и притежанието им без съответно разрешение се налагат предвидените в закона санкции. Текст в закона обаче, който изрично да обвързва дължината на острието с определянето или неопределянето на един нож като оръжие липсва. На практика всеки нож, който не е предназначен за употребата, допустима в закона /в домакинството, в офиса, за лов и риболов/, макар и острието му да е по-малко от 7 см., би могъл да бъде определен като оръжие. От значение в случая е конкретната употреба на ножа. Доказването на тази конкретна употреба обаче често пъти е свързана с обжалване на вече наложената от полицейските органи санкция по съдебен ред, което отнема време и финансови ресурси за българските граждани. В случай, че се декларира употреба за лов или риболов, това следва да бъде доказано чрез съответно разрешение, издадено от компетентен орган в Гърция.
 • метални боздугани, бухалки, нунджако с верига или въже;
 • копия, мечове, ками, щикове, лъкове, арбалети и полицейски палки;
 • предмети или устройства, използвани за изстрелване на вещества, които се самозапалват или съдържат дразнещи химични вещества, предназначени за атака и отбрана;
 • оръжия за риболов, харпуни и др. които изстрелват остър метален предмет;
 • заглушители, визьори, мерници, симулатори за стрелба, резервни части и принадлежности за оръжия;
 • имитации на огнестрелни оръжия, ако могат да бъдат превърнати във функциониращи.
   
Не попадат в ограничителния режим на Закон 2168/1993 г.,:
 • огнестрелните оръжия, произведени преди 01.01.1870 г., при условие, че те не могат да стрелят с боеприпаси, предназначени за оръжия, за притежаването на които се изисква разрешение.
 • колекционерските оръжия, които са произведени преди 01.01.1922 г. и които се съхраняват в специални магазини или търговски колекции.
   
Не се изисква разрешение за внос по силата на Закон 2168/1993 г. за:
 • механизми за разпръскване на химикали за домашна или професионална употреба;
 • ножове използвани в домакинството и в офиса, за образователни цели, в изкуството, лова и риболова или друга подобна употреба.
По изключение Министърът на обществения ред и защитата на гражданите може да разреши вноса, разпространението, притежанието и използването на устройства механизми и устройства за изстрелване на всякакви средства, химикали /спрейове/ или освобождаване на енергия.
 
Внимание! Разрешителното за притежание на оръжие се издава от компетентния полицейски орган по местоживеене на лицето в Гърция. Нарушенията на закона се наказват с лишаване от свобода за 6 месеца и глоба.
 
Престъпност и сигурност
През последните години уличните кражби и обири на жилища не са рядкост. С оглед на личната си безопасност, препоръчително е пребиваващите в Гърция български граждани да проявяват засилено внимание и предпазливост при движение в криминогенни райони - обикновено централните части на градовете, където могат да станат жертви на обири на лични вещи и документи.
 
Митнически изисквания
Предвид зачестилите случаи на санкциониране на български граждани за нарушения на гръцкия митнически кодекс, Министерство на външните работи препоръчва на пътуващите за Гърция български граждани да спазват строго позволените квоти за внос в Гърция на акцизни стоки на човек – 4 стека цигари, 10 литра твърд алкохол, 110 литра бира и 90 литра вино. Вносът на алкохол без бандерол не е разрешен, независимо от количеството му. При осъществяване на проверка на автомобила трябва ясно да бъде заявено кое количество от акцизните стоки на кого от пътниците е собственост. 
Митнически изисквания за Гърция можете да изтеглите от ТУК.
 
Особености на законодателството
Задължителна замяна на българските регистрационни номера на МПС с гръцка регистрация за всички чужди граждани, пребиваващи дългосрочно в Гърция (над 3 месеца във всеки 6 месеца).
След изтичане на шест месеца от първоначалното влизане в страната, колите с български регистрационни номера трябва да бъдат регистрирани и обмитени в териториалното митническо поделение.
Като постоянно пребиваващи лица гръцките власти квалифицират всички български граждани, които имат данъчен номер или внесени осигуровки в местна осигурителна институция.
Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК.
 
Движение по пътищата
Пътищата  в страната са много добре изградени и поддържани.
През последната година бяха извършени редица изменения в Закона за движение по пътищата в Гърция, с които се въведоха изключително строги санкции за нарушителите на правилата за движение по пътищата, като например:

 
Нарушения Глоби и наказания
неспазване на знак Р-29 (забранен обратен завой) глоба в размер на 200 евро и се отнемат регистрационните табели на автомобила и шофьорската книжка на водача за срок от 20 дни
преминаване на червен светофар глоба в размер на 700 евро и се отнемат регистрационните табели на автомобила за срок от 60 дни и шофьорската книжка на водача за срок от 20 дни
използване на антирадар глоба от 2000 евро, лишаване от свидетелство за управление за 30 дни и лишаване от регистрационни табели за 60 дни
неспазване на сигнализацията на ж.п. прелез глоба от 700 евро, лишаване от свидетелство за управление за 60 дни и от регистрационни табели – 20 дни
употреба на алкохол от 0,25 мг/л  до 0,40 мг/л – 200 евро;
от 0,40 мг/л до 0,60 мг/л – 700 евро и 90 дни лишаване от право на управление
неправилно изпреварване;
изпреварване на ж.п. прелез
глоба от 700 евро и 20 дни лишаване от право на управление
превишаване на максимално допустимата скорост с 30 км/ч;
движение по автомагистрала с над 150 км/ч
350 евро и 90 дни лишаване от право на управление
предприемане на опасна маневра 700 евро и 30 дни лишаване от право на управление и 10 дни от регистрационни табели и др.
 
Внимание!
При заплащане в 10-дневен срок, размерът на дължимата глоба се намалява с 50% от указаната в квитанцията.
Новите промени в ЗДП, които гръцкият парламент обсъжда в момента, предвиждат още по-високи санкции, като например за шофиране без свидетелство за управление,наказанието може да е в размер до 1 година лишаване от свобода.
 
Здравеопазване
Оказване на безплатна медицинска помощ в спешни случаи, които застрашават живота на пострадалото лице.
Документи за пътуване и визов режим
Българо-гръцката граница може да бъде преминавана с валидни българска лична карта, паспорт или временен паспорт. Особености при влизане в държавата няма.
При пътуване в Република Гърция българските граждани трябва да имат валидна европейска здравноосигурителна карта, с оглед оказването при необходимост на спешна медицинска помощ.
Режимът за краткосрочно пребиваващи български граждани е безвизов.
Задължително е притежаването на зелена карта или валидна застраховка за автомобила.
 
Практически съвети
Гръцките закони срещу трафика на наркотици и хора, контрабанда, както и срещу нелегалната имиграция са изключително строги. Българските граждани следва да избягват пренасянето на багаж на непознати лица, както и превозването на непознати в автомобилите си. В това отношение на българските шофьори на тежкотоварни камиони се препоръчва да бъдат особено внимателни на изходните пристанища в Патра и Игуменица.
В Република Гърция е забранено носенето на огнестрелно и хладно оръжие, включително и пренасянето му в автомобил. Това правило включва и ножовете за обичайна употреба с по-голяма дължина на острието.
При пътуване в Гърция българските граждани е необходимо предварително да се информират за евентуални стачни действия на територията на страната, както и за очаквани затруднения при преминаване на границата.
Препоръчително е и сключването на допълнителна медицинска застраховка.
При ПТП е задължително да се извика пътна полиция. При по-леки ПТП полицията може да не състави протокол, а да поиска двамата участника да си разменят данните от застраховките.  Включването на светлини през деня не е задължително;
Пътната полиция налага високи по размер глоби и принудителни административни мерки за нарушение на Закона за движение по пътищата, поради това българските граждани следва много стриктно да спазват правилата за движение и предвидените ограничения.
 
 Източник на информацията: Министерство на външните работи на Република България

 

Ваучер за подарък

Изненадайте Вашите роднини, близки и приятели по случай техния празник с почивка или екскурзия, от която да им останат незабравими спомени.

повече >>

Дестинации