Екскурзии ГРУЗИЯ

ГРУЗИЯ

Посолство на Република България в Грузия
Адрес: Алея Вахтанг Горгасали № 15, 0105 Тбилиси
Тел.: +99 532 291 01 94; +99 532 291 01 95
Дежурен телефон в извънработно време: +995 577 23 30 30
Работно време: По - Пт, 09.30 -18.00 ч. 
Приемно време на консулската служба: Вт, Чт, 09:30 ч. - 11:45 ч. (препоръчително предварително записване по тел.); По, Ср, Пт, 09:30 - 11:45 ч. (само след предварително записване по тел.)
Информация по тел.: По - Пт, 14.00 -16.00 ч.
Е-mail: Embassy.Tbilisi@mfa.bg 
Website: www.mfa.bg/embassies/georgia


Посолство на Грузия в София
Адрес: София, кв.„Лозенец”, ул. „Кричим” 65
Тел.: +359 2 868 54 04
Факс: +359 2 868 34 27
E-mail: bulgaria.emb@mfa.gov.ge; saelcho.sofia@mbox.contact.bgОбща информация
Местна валута: Грузински лари (GEL)
3.1 GEL = 1 EUR (в зависимост от развитието на световната икономика и финансовата конюктура, обменният курс на еврото варира)
Всички платежни операции на територията на Грузия задължително се извършват в местна валута – грузински лари. Препоръчително е да се изискват бележки за обмяна на валута на обменните бюра, както и касови чекове  или фактури за всяка заплатена стока или услуга.
 
Предупреждение за пътуване
Посолството препоръчва въздържане от всякакви пътувания в отделилите се региони Абхазия и Южна Осетия, които не се контролират от грузинските власти. Обстановката в тези региони се характеризира с политическа нестабилност, продължаващо присъствие на въоръжени сили на Руската федерация и висока престъпност. България не признава едностранно обявената независимост на Абхазия и Южна Осетия и не разполага с дипломатически или консулски представителства на контролираната от тях територия, които при необходимост да окажат помощ и съдействие на български граждани.
При съществена потребност от пътувания до Абхазия и Южна Осетия категорично не се препоръчва влизането в тях от страна на Руската федерация или черноморските пристанища в Абхазия. Грузинското законодателство забранява подобни влизания и при последващо влизане на територията на Грузия, нарушителите могат да бъдат подведени под наказателна отговорност по глава 3221 от НК на Грузия, която предвижда налагането на глоба или лишаване от свобода от две до четири години. Възможно е налагане и на забрана за бъдещи пътувания до Грузия.
Грузинските власти позволяват влизане в Абхазия и Южна Осетия от контролираната от грузинските власти територия на страната, но фактическите власти в двата региона възпрепятствуват подобни влизания.
Единственият функциониращ ГКПП на границата между Грузия и Руската федерация е ГКПП Ларс, който е отворен ежедневно от 07 ч. до 17.30 ч. Поради високопланинския терен и климатични условия, ГКПП често е затворен, поради което се препоръчва на планиращите пътувания да се осведомяват предварително за ситуацията.
Препоръчва се също така да се избягват пътувания в районите, разположени в близост до административната гранична линия с двете отделили се области Абхазия и Южна Осетия, както и в Панкиското дефиле, разположено в близост до границата с Чечения. Обстановката в тези райони остава непредсказуема, с висок риск от нападения, отвличания и други криминални прояви, както и опасности, свързани с наличието на невзривени мини и боеприпаси.
 
Престъпност и сигурност
Рискът, свързан с терористични прояви и организирана престъпност в страната, е нисък. Рискът от улична престъпност спрямо чужденци, основно с цел грабеж, се увеличава по време на летния туристически сезон, поради което е необходимо да се проявява повишена бдителност, особено на многолюдни места (обществен транспорт, туристически обекти). Водачите на МПС и товарни камиони не бива да ги оставят без наблюдение, особено по граничните пунктове и места за почивка, където има регистрирани кражби на лични и превозни документи и на лични вещи.
Патрулната полиция се ползва с много добра репутация. Ако станете жертва на престъпна проява или друго нарушение, изискващи намеса на правоохранителните органи, може да се свържете с Патрулната полиция на единния спешен номер 112.
 
Движение по пътищата
Трафикът по основните автомобилни пътища на страната е интензивен и с чести нарушения на правилата за движение. Специфичната пътна и географска обстановка (високопланински райони със слабо развита пътна инфраструктура, лоша пътна настилка и осветление, блокирани от снеговалежи, свлачища и наводнения пътища и мостове) също изисква повишено внимание при пътуване. Препоръчва се движението по пътищата да се извършва през светлата част на денонощието, след осведомяване за актуалната метеорологична и пътна обстановка в района на планираното пътуване. При пътуване с МПС се препоръчва зареждането с гориво да се осъществява на бензиностанциите от големите международни вериги.
Грузия не е страна по европейската застрахователна система „Зелена карта”, поради което тази застраховка не е валидна в страната. В Грузия няма изискване за наличие на застраховка „Гражданска отговорност” при управление на МПС, но посолството препоръчва такава да се сключи на границата при влизане в страната. При ПТП полицията констатира вината на участниците, след което, при липса на застраховка, последните се договарят помежду си за размера на сумите и начина за възстановяване на щетите.
За нарушение на правилата за движение се налагат парични глоби, които се заплащат по банков път, без значение дали сте местен или чужд гражданин.
 
Планинарство и туризъм
При възникване на инциденти по време на излети във високопланинските части на Грузия, предвид географските специфики, възможностите за реакция на институциите и спасителните служби може да бъдат ограничени или силно затруднени.
При планиране на туристически преходи е добре да потърсите съдействие от местни компании, разполагащи с компетентни водачи и екипировка. Посолството препоръчва също така преди осъществяване на подобни пътувания подробно да се осведомите за маршрута и метеорологичните условия в региона, а по време на самото пътуване да се придържате към маркираните маршрути и пътеки.
В част от високопланинските райони е възможно да няма GSM покритие или връзката да е силно затруднена. При инциденти следва незабавно да потърсите помощ на единния спешен номер 112 или чрез контакт с местни лица – планински пастири или съдържатели на хижи, които обикновено имат установена надеждна връзка със спасителните служби.
 
Медицинско обслужване
Съгласно действащото законодателство, голяма част от лекарствата се отпускат по лекарско предписание и само срещу рецепта, издадена от грузински лекар. Посолството препоръчва пътуващите, които приемат специфични медикаменти (за кръвно, за диабет, антиалергични и др.) да се запасят с тях в нужните, но ненадхвърлящи разрешените до 10 стандартни опаковки от даден вид лекарство, количества преди влизане в Грузия.
 
МИТНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за Грузия можете да изтеглите от ТУК.
 
Попълване на митническа декларация
Пътуващият следва да попълни митническа декларация на грузински, английски или руски език в следните случаи:
 • пренасяне на стоки, предназначени за търговски цели;
 • наличие на оръжие, експлозиви, наркотични и психотропни вещества, антики и произведения на изкуството, лекарствени средства, растения, животни, високочестотни радиоелектронни апарати (не касае личен мобилен телефон);
 • при пътуване с домашно животно (изисква се също ветеринарен паспорт);
 • при носене на финансови средства в брой, надхвърлящи 30 000 лари или техния еквивалент в чуждестранна валута, пътнически чекове или ценни книжа.
От 1 септември 2014 г. в Грузия влезе в сила нов закон за „Наркотичните вещества, психотропните вещества и прекурсори и наркологичната помощ” . Министерството на вътрешните работи разпространи в тази връзка и закона за „Новите психоактивни вещества”, в сила от 1 май 2014, както и Декрет #22 на министъра на труда, здравеопазването и социалните дейности на Грузия от 22 януари 2014 г. относно приемането на списък на фармацевтични продукти съдържащи наркотични вещества, психотропни вещества, прекурсори и някои психоактивни вещества и правилата за тяхното легално пренасяне.
Съгласно новия закон „Физическо лице може да внесе на територията на Грузия наркотични и психотропни вещества за индивидуално ползване за 31 дни (с изключение на „наркотични вещества строго забранени за свободно разпространение” по списък 1 на приложение № 1 на закона за„Наркотичните вещества, психотропните вещества и прекурсори и наркологичната помощ”).
В закона са указани документите, които трябва да придружават всички контролирани наркотици или психотропни вещества при внасянето им в Грузия:
 • митническа декларация от физическо лице (декларацията е на разположение на грузинските ГКПП на английски, руски и грузински език);
 • копие от рецептата с превод на английски език, заверен от оторизирана агенция по правилата, определени от законодателството на държавата, от която физическо лице идва (държава на заминаване). Рецептата трябва да съдържа следната информация:
  • Физическо лице – име, презиме, фамилия, пол и възраст;
  • Диагноза;
  • Марка и генерични наименования на наркотичното вещество и / или психотропното вещество;
  • Лекарствена форма;
  • Брой на таблетки, ампули и т.н.;
  • Начин на приложение и продължителност на лечението;
 • Сертификат на медицинското лице издало рецептата, с превод на английски език, заверен по правилата, определени от законодателството на държавата, от която физическо лице идва (държава на заминаване);
 • Документ, издаден от компетентен орган на държавата на заминаване, подписан и подпечатан от упълномощено лице (легализиран / сертифициран), удостоверяващ автентичността на рецептата и сертификата. Документът трябва да съдържа следната информация:
  • Наименование на издаващия орган;
  • Юридически (правен) адрес;
  • Лице за контакт;
  • Телефон за връзка;
  • Страна на местоназначение;
Документите се представят на митническите органи, които контролират автентичността им и съответствието на информацията в тях (сравняват количеството и вида на наркотични и /или психотропни вещества с действителното количество /вид артикули, пренасяни от страна на пътуващия). След това документите следва да бъдат подписани и подпечатани от митническия служител и да бъдат върнати на физическото лице. Документите трябва да се съхраняват по време на престоя в страната и може да бъдат поискани за представяне (но не задължително) от митническите органи на Грузия при напускане на страната.
МВР на Грузия препоръчва също така преди пътуване да бъде посетен уебсайтът на Международния борд за контрол на наркотичните вещества:
http://incb.org/incb/en/psychotropic-substances/travellers_country_regulations.html,
където компетентните грузински органи (Държавна агенция за контрол на медицинските дейности) ще поставят актуализирана информация за задължителните документи при пренасяне на наркотични вещества.
 
Документи за пътуване и визов режим
За влизане и пребиваване в Грузия е необходимо да се притежава валиден български паспорт или лична карта.
От 8 юни 2015 г. българските граждани, както и чужденците, които имат статут на постоянно пребиваващи в Република България, са освободени от изискването да притежават визи за влизане и пребиваване на територията на страната в срок до една пълна година. Български граждани, които законно са влезли и са пребивавали на територията на Грузия към 8 юни 2015 г., автоматично получават право на пребиваване до една пълна година. 
Българските граждани, които желаят да осъществяват трудова и консултантска дейност за фирми, работещи в Грузия, журналистическа дейност, предприемаческа дейност по законите на страната, да учат в грузински учебни заведения или да пребивават в Грузия с цел събиране на семейства, което налага пребиваване в Грузия за период по-дълъг от една година, биха могли да кандидатстват за получаване на виза „Д”. Получаването на такъв тип виза е задължителна предпоставка за кандидатстване за разрешение за временно пребиваване.
Разрешението за временно пребиваване дава право на притежателя му да пребивава, да посещава и да напуска страната без виза в рамките на неговата валидност. За получаването на разрешение за временно пребиваване може да се кандидатства само на територията на Грузия пред компетентните служби на Министерството на правосъдието. До 30 дни след получаване на разрешението, чуждият гражданин следва да получи карта за временно пребиваване, с която легитимира статута си пред властите в страната.
За просрочен престой над една пълна година се налагат глоби от порядъка на 180 гр. лари за просрочен престой до три месеца и 360 гр. лари за просрочен престой над три месеца.
 
Специални изисквания по отношение на паспортния контрол
При влизане в Грузия граничните власти са в правото си и могат да поискат от пристигащите чуждестранни граждани допълнителна информация и/или документи относно целта на посещението и намерението за напускане на страната в срок (покана от физическо или юридическо лице, хотелска резервация, обратен самолетен билет), наличието на достатъчно финансови средства за осигуряване по време на пребиваването, застраховка (здравна и „злополука”), валидна за територията на страната, а при транзитно преминаване – разрешение за влизане в следващата страна. В резултат на осъществената проверка, на съответния чуждестранен гражданин може да бъде отказан достъп до територията на Грузия.
При преминаване следва да се представи задграничен паспорт с валидна виза (ако това се изисква) или валидна лична карта. Печатът на ГКПП следва да отбелязва влизане/напускане. При преминаване на ГКПП Сарпи, Садахло, Логодекхи и Червения мост проверката на паспорта и автомобила се извършва от митнически служител или служител на гранична полиция на една от двете гранични държави (комбиниран/опростен граничен контрол). Ако преминаващият е чуждестранен гражданин и се движи с МПС с чуждестранна регистрация и без допълнителен товар, процедурите по влизане/напускане включват регистрация на МПС в компютърната система на Патрулната полиция и поставяне на дата и печат в паспорта на водача/собственика.
При влизане на МПС през сухопътна граница валидността на стикера е 65 календарни дни, а при влизане по морска граница – 90 календарни дни.
За граждани на страните-членки на ЕС не се изискват задължителни ваксинации при транзитни пътувания и туристически посещения.
 
Практически съвети
Ако по някаква причина бъдете задържан от местните власти, изисквайте да Ви бъде осигурен контакт с Посолството на Република България. Консулски служител ще установи във възможно най-кратък срок връзка с Вас.
При посещение в Грузия Ви поръчваме предварително да сключите договор за здравна, туристическа, пътна или друга застраховка.
Не е задължително, но е по-добре да се регистрирате в българско посолство в Тбилиси. Това би улеснило връзката с Вас при спешен случай или при необходимост.
Преди да отпътувате от Република България или веднага след пристигането Ви, запишете адресите и телефоните на Посолството на Република България в Грузия.
При контакти с администрацията на хотелите, в които отсядате, туроператорите, уреждащи посещението Ви, както и органи на местната полиция, при необходимост е уместно да разполагате с тези данни.
Подробна информация и съвети за пътуващите със самолет, както и за най-новите изисквания за сигурност в тази връзка, можете да получите и да прочетете преди заминаването си и от страницата на Летище София.
 
Митнически тарифи и ДДС
Следните митнически тарифи се прилагат за обработка на митническа декларация за стоки над лимитите, освободени от мито:
 • Стоки, не надхвърлящи 3000 лари – 5 евро на декларация;
 • Стоки, надхвърлящи 3000 лари – 60 евро на декларация;
 • Митническата тарифа за стоки над определените лимити варира между 5 и 12% от митническата им стойност. Прилагания конкретен процент зависи от вида на стоката;
 • ДДС в Грузия възлиза на 18%.
 
 

Ваучер за подарък

Изненадайте Вашите роднини, близки и приятели по случай техния празник с почивка или екскурзия, от която да им останат незабравими спомени.

повече >>

Дестинации