Изберете
дестинация

Mедицински застраховки

Застраховка за пътуване в чужбина

Покрити рискове
• смърт вследствие на злополука -> застрахователна сума в размер на $1000
• възникване за застрахования на непредвидени и неотложни медицински разходи, изброени по-долу, в резултат на злополука или акутно заболяване, настъпили със застрахования в чужбина:
• стоматологично обезболяване при абсцес, пулпит и екстракция до лимит от €100

Забележка 1: Застрахователят възстановява напълно реално извършените медицински разходи, включени в застрахователното покритие, направени до 15 дни от датата на застрахователното събитие и до размера на определената в специалните условия застрахователна сума (лимит на обезщетение) за медицински разходи.
Забележка 2: Застраховката осигурява асистанс.

Възможни видове премия
• еднократна

Възможни начини за плащане на премията
• в брой
• чрез платежно нареждане или вносна бележка

Срок на застраховката
• от 1 ден до 1 година

Възраст на застрахования
• от 1 до 80 години


Валута
  • EUR

Тарифа за застрахователната премия в зависимост застрахователната сума за медицински разходи и срока на пребиваване в чужбина

Територия: Цял свят


Срок на пребиваване Застрахователна сума Сума Сума Сума Сума Сума Сума


€ 2,000 € 4,000 € 5,000 € 10,000 € 15,000 € 25,000 € 30,000
от 1 до 3 дни €1.31 €1.51 €1.82 €2.42 €3.03 €3.63 €4.84
от 4 до 9 дни €0.38/ден €0.53/ден €0.61/ден €0.75/ден€ 0.98/ден €1.05/ден €1.32/ден
от 10 до 15 дни €0.36/ден €0.50/ден €0.57/ден €0.67/ден €0.85/ден €0.94/ден €1.13/ден
от 16 до 29 дни €0.36/ден €0.47/ден €0.52/ден €0.64/ден €0.79/ден €0.87/ден €1.04/ден
над 30 дни €0.30/ден €0.36/ден €0.44/ден €0.61/ден €0.70/ден €0.76/ден €0.92/ден

Надбавки върху премията

• За лица на възраст над 65 г. до 70 г. премията се увеличава с 50%.
• За лица на възраст над 70 г. до 75г. премията се увеличава с 100%.
• За лица на възраст над 75г. премията се увеличава с 200%.
• За лица, пътуващи в чужбина във връзка с участие в спортни състезания, премията се увеличава с 100%.
• За лица, пътуващи в чужбина във връзка с упражняване на зимни спортове, премията се увеличава с 100%.
• За лица, пътуващи в чужбина с цел работа, премията се увеличава с 100%.